ไม่ใช่ทุกคนที่ติด COVID-19 แล้วจะเสียชีวิต มีข้อมูลทางการแพทย์ว่าโรคนี้เป็นแล้วหายได้ มีอัตราการเสียชีวิตต่ำ ยกเว้นคนบางกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากติดเชื้อแล้วมักจะมีอาการรุนแรงและเสี่ยงเสียชีวิต เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้มีโรคประจำตัว

ขั้นตอนที่ 1 กรองเศษหิน เศษผง ทราย สิ่งสกปรก และอนุภาคต่างๆออกจากน้ำ
ขั้นตอนที่ 2 กรองสี กลิ่น รส คลอลีน สารเคมีต่างๆ โลหะหนัก **THMs **VOCs
อายุการใช้งาน : 3,600 ลิตร / 4 เดือน / ขึ้นอยู่กับอัตราการใช้น้ำและสภาพแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 3 Electropositive media จะปล่อยกระแสประจุไฟฟ้า เพื่อดักจับเชื้อโรคทุกชนิด ทั้งไวรัส, โนโรไวรัส, แบคทีเรียที่ติดเชื้อ (อีโคไล)
ขั้นตอนที่ 4 Sediment สามารถกรองละเอียดได้ถึง 0.01 – 0.001 ไมครอน กรองสนิมเหล็ก, ผงฝุ่น, สารแขวนลอย, มอสส์ และทราย
อายุการใช้งาน : 3,600 ลิตร / 12 เดือน / ขึ้นอยู่กับอัตราการใช้น้ำ และสภาพแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 5 เพิ่มแร่ธาตุและวิตามินที่สำคัญ ให้น้ำธรรมดากลายเป็นน้ำแร่ เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียม, โพแทสเซียม, เหล็ก, แมงกานีส, ไทเทเนียม, ฟอสฟอรัส และซิลิคอน
ขั้นตอนที่ 6 ฟอร์มโมเลกุลของน้ำให้เล็กและให้มีความเป็นด่าง เพื่อให้ ร่างกายสามารถดูดซึมแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ ไปใช้ได้ทันที
อายุการใช้งาน : 3,600 ลิตร / 12 เดือน / ขึ้นอยู่กับอัตราการใช้น้ำ และสภาพแวดล้อม

ก๊อกน้ำปราศจากเชื้อ ก๊อกน้ำขาออกเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจาก เป็นส่วนที่มักจะเกิดการปนเปื้อนและทำให้น้ำดื่มไม่สะอาด  9 Miracle Water  จึงพัฒนาเทคโนโลยี โหมดปราศจากเชื้อ ผ่านก๊อกน้ำขาออก ทำให้ป้องกันการปนเปื้อนได้ถึง 100%  เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดและสุขภาพที่ดี
ท่อส่งน้ำและวาล์วน้ำปราศจากเชื้อ เป็นจุดที่ง่ายต่อการกระจายแบคทีเรีย เชื้อโรค โดยผ่านทางการไหลของน้ำ ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่ทำให้เกิดการปนเปื้อน แถมยัง ยากต่อการทำความสะอาด เนื่องจาก น้ำไหลผ่านระบบท่อที่แคบ ยากต่อการทำความสะอาด 9 Miracle Water จึงมีเทคโนโลยีที่ทำความสะอาด ปราศจาก ปลอดภัยจากเชื้อโรคทั้งในระบบท่อส่งน้ำและวาล์วน้ำ

 
 
 

 

 
 
.